Is AdBlue gevaarlijk?

Nee, AdBlue is geen gevaarlijke stof. Er zijn geen significante effecten of ernstige risico’s bekend. De grondstof, ureum, komt zelfs van nature voor in ons spijsverteringsstelsel. We ontraden u echter ten sterkste AdBlue in te nemen of AdBlue-dampen in te ademen, vanwege de kans op een allergische reactie.

AdBlue is corrosief en kan materialen oplossen die niet als AdBlue-bestendig vermeld staan in ISO 22241. Deze materialen kunnen storingen in uw SCR-katalysator veroorzaken.

Meer informatie over de eigenschappen en  eiligheidsmaatregelen vindt u op het veiligheidsinformatieblad dat kan worden gedownload op www.greenchem-adblue.com.