AdBlue near you

AdBlue® en AUS40 voor de maritieme markt

AUS40 voor maritieme ISO18611-toepassingen is een mengsel van gedemineraliseerd water en ureum (ureumgehalte 40%). AdBlue® is een mengsel van gedemineraliseerd water en ureum (ureumgehalte 32,5%). Beide vloeistoffen werken als reductiemiddelen voor de SCR-technologie (selectieve katalytische reductie) voor de beheersing van NOx-emissie.

Of u AdBlue® of AUS40 nodig hebt, is afhankelijk van uw schip. AUS40 heeft een hogere concentratie ureum en is efficiënter voor grotere schepen, terwijl AdBlue® verfijnder is en daardoor geschikter voor kleine motoren.

Er is veel werk gemaakt van de ontwikkeling van technologie die deze emissies effectief kan terugdringen. De SCR-technologie (selectieve katalytische reductie), waarbij ureumoplossingen als reductiemiddel worden ingezet, wordt gezien als een essentiële technologie voor de reductie van NOx-emissie in de maritieme sector. Er wordt nieuwe, strengere emissiewetgeving ingevoerd in de maritieme sector. In de periode tussen 2016 en 2021 zullen kust-, diepzee- en binnenvaartschepen worden uitgerust met SCR-technologie.

In de zogenoemde emissiebeperkingsgebieden is de emissiewetgeving al van kracht en wordt het toepassingsgebied ervan uitgebreid.

Productie van AUS40

Alle menginstallaties van GreenChem kunnen AUS40 produceren, een oplossing van hoogwaardig zuiver ureum voor voertuigen en gedemineraliseerd water. GreenChem heeft 25 productielocaties in heel Europa die AUS40 kunnen produceren en bulkleveringen in veel landen kunnen verzorgen.

AUS40 is een product dat sterk overeenkomt met AdBlue® als het gaat om opslag en verwerking, hoewel er bepaalde specifieke eigenschappen zijn waarmee rekening moet worden gehouden.

Dankzij ons grote aantal productielocaties zijn wij in staat om flexibel te produceren en een hoog serviceniveau te bieden.

Als u AdBlue® of AUS40 koopt, moet u nadenken over de opslag ervan. Alle opslagvereisten die gelden voor AdBlue® gelden ook voor AUS40. Het grootste verschil is de bewaartemperatuur: AUS40 moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 5 en 25°C. Temperaturen lager dan 0°C en hoger dan 30°C moeten worden vermeden. AUS40 begint te bevriezen bij 0°C, maar eenmaal ontdooid kan het weer worden gebruikt. AUS40 moet worden bewaard in een afgesloten, droge ruimte met goede ventilatie. Er zijn geen voorschriften voor de maximale hoeveelheid AUS40 die mag worden opgeslagen.

Zij hebben voor ons gekozen

Sommige toonaangevende bedrijven in deze sector hebben al voor GreenChem gekozen.