AdBlue near you

AdBlue® bij uw lokale tankstation

De afgelopen jaren heeft GreenChem Spanje een unieke relatie opgebouwd met lokale tankstations in het land.

AdBlue®, een middel dat in dieselmotoren met SCR-technologie wordt gebruikt om de uitstoot van deeltjes te reduceren, speelt een steeds grotere rol bij het reinigen van diesel. Daarom wilde GreenChem Spain in gesprek gaan met bedrijven die direct contact hebben met onze eindgebruikers.

We wisten dat Spanje een breed, divers netwerk van meer dan 10.000 tankstations heeft. Daarom moesten we een unieke maatwerkoplossing bedenken om AdBlue® bij het merendeel van deze stations te kunnen aanbieden.

Wat zijn de problemen in deze brede markt?

We moesten met heel wat stations werken, en een van de belangrijkste problemen was dat sommige ervan onvoldoende ruimte of financiële middelen hadden om te investeren in een tank of een grote installatie.

Soms wisten stations niet eens dat lokale bulkopslag van AdBlue® op hun locatie mogelijk was.

Het zijn moeilijke tijden voor dieselauto’s, dat is bekend. We wilden deze stations helpen. Door ze in staat te stellen een service voor AdBlue® aan te bieden kunnen ze extra klanten aantrekken. Hopelijk slagen veel stations erin om door deze extra activiteit het hoofd boven water te houden.

Er gelden echter strikte voorschriften met betrekking tot toegankelijkheid, werkvergunningen, lokaal geïnstalleerde apparatuur en ga zo maar door.

Hoe pakken we dat aan?

GreenChem neemt altijd een neutraal standpunt in ten opzichte van de energiemix. Nadat de EURO V-normen 13 jaar geleden van kracht werden, hebben we een pioniersrol gespeeld bij de ontwikkeling van AdBlue®, omdat we maar al te goed begrepen dat het reinigen van deeltjes uit diesel in de daaropvolgende jaren een belangrijke uitdaging zou worden. Tegenwoordig legt de EURO 6d-standaard nog strengere emissiebeperkingen op. We zijn dan ook trots op de rol die we in dit proces spelen.

Kortgeleden hebben we een groenboek en diverse persberichten gepubliceerd waarin we uitleggen hoe AdBlue® kan helpen en waarom een neutrale rol van belang is.

Om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we goede werkrelaties ontwikkeld met belangrijke spelers in de sector zodat we in overleg voor elk station de beste oplossing kunnen vinden. Samen bepalen we welke maat tank geschikt is, hoe deze moet worden geïnstalleerd en welk type apparatuur nodig is. Deze keuzes zijn cruciaal om het tankstation aantrekkelijker en praktischer voor eindgebruikers te maken.

Na ingebruikname van het systeem wordt het station vermeld in onze app, zodat bestuurders met hun smartphone eenvoudig AdBlue® voor hun voertuig kunnen vinden. De app bepaalt de locatie van bestuurders en begeleidt ze naar het dichtstbijzijnde station met AdBlue®. Het aantal stations met AdBlue® neemt elk jaar toe, zodat we onze klanten steeds beter van dienst kunnen zijn.

Is deze oplossing goed voor onze klanten?

Tankstations zijn blij met een bulkoplossing. Door de tankopslag houden ze schapruimte over voor andere producten. Wij komen gewoon enkele keren per maand langs om de tank bij te vullen.

Deze slimme oplossing trekt nieuwe klanten aan en helpt het station operationeel te blijven.

Klik op deze koppeling voor meer informatie over AdBlue®.

Klik op deze koppeling voor meer informatie over SCR-technologie.

Wilt u meer informatie over GreenChem Spanje ontvangen en in gesprek gaan over de mogelijkheid om een AdBlue®-tank in uw station te installeren? Klik dan op deze koppeling.

Share this case study :

Gerelateerde producten