AdBlue near you

Wat is het SCR-systeem?

  • SCR

Vandaag de dag rijden er 253 miljoen auto’s in Europa rond1. Indrukwekkend, toch? Hieruit blijkt maar weer eens hoe belangrijk de auto tegenwoordig is.
Van deze 253 miljoen auto’s gaat het om 3% (ofwel 7,59 miljoen) nieuwe auto’s die in 2015 zijn verkocht, waarvan 49% dieselauto’s.

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn de meeste grote steden de strijd aangegaan met dieselvoertuigen. Het argument is dat dit soort auto’s niet in de stad thuishoort en zo snel mogelijk zou moeten verdwijnen.
Waarom zijn ze erop gebrand om dieselauto’s uit de stad te weren? Dat komt vooral omdat het belangrijkste nadeel van onze dieselauto’s de emissie van een deeltje met de naam stikstofoxide is. Dit molecuul is zeer schadelijk voor onze gezondheid (net als alle fijne deeltjes), en bij een dergelijke hoge concentratie van mensen op één plaats, is het begrijpelijk dat een stadsbestuur beschermende maatregelen wil nemen.

Maar meestal zeggen onze politici er niet bij dat de auto-industrie zich dankzij de steeds striktere Europese emissieniveaus heeft ingespannen om de uitstoot ervan tot praktisch niets terug te brengen. Vandaag de dag zijn er grofweg twee systemen op de markt. Het EGR– en het SCR-systeem. Onlangs is uit een onderzoek van de European Federation for Transport and Environment gebleken dat het SCR-systeem veel efficiënter is dan het EGR-systeem. Dus wat is dit SCR-systeem eigenlijk? Hoe wordt het gemaakt en wat doet het met uw auto?

 

Wat is een SCR-systeem en waar bevindt het zich in uw auto?

Met het SCR-systeem (selectieve katalytische reductie) wordt stikstofoxide (NOx) omgezet in waterdamp en stikstof (zonder oxiden).

 

 

Zoals aangegeven in het diagram, wordt de AdBlue®-oplossing (32,5% ureum + 67,5% zuiver water) in de SCR-katalysator geïnjecteerd. Hier treedt een reactie op waarbij NOx wordt omgezet in H2O en N2.

 

 Hoe werkt SCR?

 

Eenvoudig gezegd vindt in de SCR-katalysator een aantal reacties plaats. AdBlue wordt geïnjecteerd en zodra deze vloeistof met de elementen van de katalysator en de stikstofoxide in aanraking komt, ontstaat een reactie die leidt tot een afname van 90% van de stikstofoxide aan het einde van het uitlaatsysteem. Na deze reactie resteert uitsluitend wat stikstof, water en koolstofdioxide (N2, H2O en een beetje CO2).
Voor een optimaal efficiënte werking moet het gas in de SCR-katalysator een bepaalde temperatuur hebben. Dit betekent dat de uitlaat voldoende warm moet zijn. De katalysator mag zich dus niet op een willekeurige positie in het uitlaatsysteem bevinden.

Sommige autofabrikanten, zoals PSA Peugeot Citroën, hebben besloten de SCR-katalysator vóór de DOC-katalysator te plaatsen. Dit is namelijk een ideale positie om de opwarmtijd van de SCR-katalysator te verminderen.

 

Zoals u zich kunt voorstellen, is SCR niet zo nieuw

 

De SCR-katalysator is ontwikkeld in 1957 door een Amerikaans bedrijf, de Engelhard Corporation (het huidige BASF). Sindsdien wordt de SCR-technologie in de industrie toegepast om de uitstoot van stikstofoxide van fabrieken, schepen, treinen en in veel andere sectoren terug te dringen. Welke sectoren dat zijn, ziet u op onze website: www.Adblue4you.com

De SCR-technologie wordt sinds jaar en dag in de transportsector gebruikt. Deze expertise heeft fabrikanten geholpen om een toonaangevende oplossing voor de reductie van stikstofoxide te ontwikkelen. In een eerder artikel hebben we aangegeven dat een vrachtwagen die in 2016 is gebouwd, dankzij deze technologie minder stikstofoxide uitstoot dan een auto met bouwjaar 2000.

 

 

Toekomst van de SCR-technologie

 

De SCR-technologie is de afgelopen jaren goedgekeurd en verbeterd. Recente onderzoeken van de Europese commissie lijken aan te tonen dat deze oplossing, onder de juiste omstandigheden, een effectief hulpmiddel is in de strijd tegen stikstofoxide.

Dieselauto’s mogen dan in een kwaad daglicht staan, maar ze hebben bij toepassing van een efficiënt SCR-systeem en AdBlue, een uiterst laag emissieniveau. Ze stoten minder CO2 uit en verbruiken minder brandstof dan benzineauto’s.

Er zijn wel pogingen gedaan om andere oplossingen in de markt te zetten, maar niets bleek zo goed te werken als AdBlue met SCR-technologie.

 

 

 

 

 

Share this post