AdBlue near you
Disclaimer
Disclaimer message
Disclaimer message

De prijsindex voor AdBlue® is gebaseerd op twee sub-indices:
A. 40% op basis van de Baltische FOB-bulkprijs voor korrelvormig ureum. Deze index wordt berekend op basis van het maandelijkse CRU-rapport: Baltische FOB-bulkprijs voor korrelvormig ureum
B. 60% op basis van de Eurostat-prijsindex voor consumenten. Deze index wordt berekend op basis van de gegevens die worden gepubliceerd op de Eurostat-site, met gebruikmaking van de indexcijfers van de maand voorafgaand aan publicatie.
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000  HICP (geharmoniseerde consumentenprijsindex) – alle artikelen – index (2015 = 100) / eurozone (19 landen).

De koers van euro – Amerikaanse dollar vindt u op de website van de ECBhttps://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html. Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving en een voorbeeld van de manier waarop de index wordt berekend.

De ontwikkelingen van de maandindex worden op deze website gepubliceerd.

Uitgebreide beschrijving en een voorbeeld van de manier waarop de prijsindex voor AdBlue® wordt berekend:

  1. Baltische FOB-bulkprijs voor korrelvormig ureum (metrische ton)

Elke week publiceert de CRU een notering voor Baltische FOB-bulkprijzen voor korrelvormig ureum. De maandindex wordt als volgt berekend: de gemiddelde maandprijs in Amerikaanse dollars uit het CRU-rapport wordt omgerekend naar euro’s op basis van de gemiddelde maandelijkse wisselkoers die door de ECB is gepubliceerd. Op basis van deze notering wordt de maandelijkse index berekend.

Aan het einde van de eerste week van de maand wordt de indexvariatie berekend: deze indexvariatie is gelijk aan de variatie tussen de laatst bekende maandindex gedeeld door de vorige.

Als voorbeeld berekenen we de indexvariatie van de ureumprijs per 1 januari 2016:
Baltische FOB-bulkprijs voor korrelvormig ureum in december 2015: 226,16
Baltische FOB-bulkprijs voor korrelvormig ureum in november 2015: 239,60
Indexvariatie van de ureumprijs per januari 2016: (226,16 – 239,60) / 239,60 = -5,61%

Ad B. Eurostat-prijsindex voor consumenten

Op http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000 vindt u de indexering in de eurozone (19 landen).

Aan het einde van de eerste week van de maand wordt de indexvariatie berekend: deze indexvariatie is gelijk aan de variatie tussen de laatst bekende maandindex gedeeld door de vorige.

Als voorbeeld berekenen we de variatie van de prijsindex voor consumenten per 1 januari 2016:
HICP-consumentenprijsindex – alle artikelen – index (2015 = 100) december 2015: 100,19
HICP-consumentenprijsindex – alle artikelen – index (2015 = 100) november 2015: 100,34
Indexvariatie van de consumentenprijs per januari 2016: (100,19 – 100,34) / 100,34 = -0,15%

Prijswijziging per 1 januari 2016:
40% van indexvariatie van de ureumprijs: 40% van -5,61% = -2,24%
60% van indexvariatie van de consumentenprijs: 60% van -0,15% = -0,09%

Prijswijziging per 1 januari 2016 = 2,33%