AdBlue near you

AdBlue en emissiewetgeving

Is deze emissiewetgeving van toepassing op mijn voertuig?

De Euro 1 – 6 emissiewetgeving is van toepassing op motorfietsen, zware bedrijfsvoertuigen (bussen, trucks) en personenauto’s. Niet alle voertuigen hoeven echter te voldoen aan dezelfde normen.

Stage I – IV wetgeving heeft betrekking op de meeste off-road voertuigen die worden gebruikt in de bouw, de landbouw en voor andere toepassingen. Of u SCR-technologie en de daarbij behorende AdBlue nodig heeft, is afhankelijk van het emissieniveau van uw machine of voertuig.

Of de wetgeving van toepassing is op uw voertuig kunt u te weten komen via de fabrikant.

Emissiewetgeving in de Europese Unie

Wetgeving voor transportvoertuigen

EURO 6
Euro 6 wordt van kracht in 2014. Deze norm heeft vooral gevolgen voor de normen voor dieselaangedreven auto’s en eist een verdere verlaging van de uitstoot van NOx en koolwaterstoffen. Het gevolg daarvan is dat het SCR-systeem en AdBlue onmisbaar worden om te kunnen voldoen aan de Euro 6-normen. De Euro 6-wetgeving wordt voor trucks direct van kracht in januari.

Nieuw geïntroduceerde personenauto’s moeten aan de norm voldoen voor september 2014 en per 2015 moeten alle nieuw
afgeleverde auto’s voldoen aan Euro 6.

EURO 5 (715/2007/EG)
Euro 5 werd in de EU geïntroduceerd in 2009. Deze norm bevatte voorstellen om de uitstoot van schadelijke stoffen door zware bedrijfsvoertuigen te beperken.

EURO 4 (98/69/EC, 2002/80/EC)
Euro 4 werd in de EU geïntroduceerd in 2005. Deze norm bevatte voorstellen om de uitstoot van voertuigen met een dieselmotor of benzinemotor verder te beperken. Bij Euro 4 werd voor het eerst de uitstoot van NOx beperkt.

EURO 3 (98/69/EG)
Euro 3 werd in de EU geïntroduceerd in 1999. Deze norm beperkte de uitstoot door auto’s met een dieselmotor. Euro 3 omvatte tevens wetgeving voor zware bedrijfswagens.

EURO 1 – 2 (91/441/EEC, 93/59/EEC en 94/12/EC, 96/69/EC)
Euro 1 werd van kracht in 1993 en stelde emissienormen voor bedrijfswagens en lichte trucks. Dit vormde de start van een stapsgewijze terugdringing van de uitstoot van alle motoren om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren. Euro 1 werd spoedig opgevolgd in 1996 door Euro 2, waarin ook wetgeving met betrekking tot motorfietsen was opgenomen.

  

Wetgeving voor off-road-voertuigen

Stage III en IV en Stage IV B
Bedoeld voor een breder scala off-road-voertuigen. Stage III en IV bevatten meer gedetailleerde en veeleisende normen. Stage IV zal worden geïntroduceerd in 2014. Om aan deze emissienormen te voldoen, zullen bijna alle fabrikanten AdBlue gebruiken. Stage IV B werd geïntroduceerd in 2011 en zorgde ervoor dat de belangrijkste non-road-fabrikanten SCR-technologie gingen gebruiken.

Stage I en II (1997 – 2004)
De eerste wetgeving met betrekking tot non-road-dieselmotoren werd geïntroduceerd in 1997. Deze wetgeving had nog geen betrekking op locomotieven, binnenvaartschepen of vliegtuigen.