AdBlue near you

Hoe kan ik de AdBlue-tank herkennen?

U kunt uw AdBlue-tank niet alleen herkennen aan de blauwe dop of het AdBlue-label, maar ook aan het feit dat het een geheel afzonderlijke tank is.

De vulopening bevindt zich vaak in de buurt van de vulopening voor diesel. Bij sommige personenauto’s bevindt de AdBluetank zich in de bagageruimte of de motorruimte.

De vulopening van uw AdBlue-tank is smaller dan de vulopening van de dieseltank, dus normaal gesproken zou u geen diesel moeten kunnen tanken in de verkeerde tank (het vulpistool past niet).

Wat moet ik doen als ik AdBlue heb gemorst?

AdBlue is niet gevaarlijk voor het milieu. Een kleine hoeveelheid AdBlue kan worden verdund met water. Het is het beste gemorste AdBlue op te dweilen en te voorkomen dat het in een afvoer of het riool terechtkomt. Probeer bij het morsen van een grote hoeveelheid te voorkomen dat het in een afvoer of het riool terechtkomt.

Absorbeer de gemorste AdBlue met zand, aarde of speciale absorptiekorrels en voer deze op een verantwoorde wijze af. Absorptiekorrels zijn leverbaar in verschillende maten en sets.

Opmerking: Het oppervlak waarop AdBlue is terechtgekomen, kan glad worden. Reinig de plaats waarop AdBlue is terechtgekomen zo snel mogelijk om uitglijden en vallen te voorkomen.

Kan ik gemorste AdBlue hergebruiken?

Nee, probeer gemorste AdBlue nooit opnieuw te gebruiken!
Gemorste AdBlue is altijd verontreinigd. Gebruik van vervuilde AdBlue kan kostbare schade veroorzaken aan het SCRsysteem van uw voertuig. U kunt gemorste AdBlue dus niet meer gebruiken, hoe groot de gemorste hoeveelheid ook is!