AdBlue near you

Hoe moet ik AdBlue® opslaan en verwerken?

Algemene richtlijnen voor het nemen van monsters van AdBlue®

1. Controleer of het bemonsteringspunt schoon is. Is dat niet het geval, maak dit dan schoon met gedemineraliseerd water.

2. Bewaar genomen monsters in schone, reukloze containers van HDPE of geschikt materiaal zoals HDPP. Gebruik geen metalen containers voor AdBlue® vanwege het risico op besmetting met metaal. Monsters moeten voorafgaand aan de analyse worden beschermd tegen besmetting. Gebruik schone, geschikte hulpmiddelen voor het nemen van monsters.

3. Alle monsters moeten representatief zijn voor de volledige batch en moeten als volgt worden gelabeld:

  • Productnaam
  • Klantnaam
  • Batchnummer van IBC-container/jerrycan
  • Datum en tijd waarop het monster is genomen
  • Adres van de locatie waar het monster is genomen
  • Naam van degene die het monster heeft genomen

4. Neem een schone plastic fles van (bij voorkeur) 1 liter of minimaal 0,5 liter.

5. Zet de plastic fles onder het bemonsteringspunt en open langzaam de klep. Vul de fles tot de helft en sluit de klep.

6. Sluit de fles en schud deze voorzichtig.

7. Open de fles en schenk alle AdBlue® eruit (in een fles die u weggooit).

8. Herhaal stap 4 maar vul de plastic fles nu voor maximaal 90-95%. Zorg dat er geen onoplosbare deeltjes of vuildeeltjes van het bemonsteringspunt of de klep in de fles terechtkomen.

9. Sluit de klep en draai de plastic fles goed dicht.

10. Doe de fles in een plastic zak en maak deze goed dicht om mogelijke besmetting te voorkomen. Bevestig een label op de fles met het monster en de plastic zak volgens de instructies in stap 3.

11. Bewaar deze monsters voorafgaand aan de analyse onder de juiste omstandigheden (temperatuur <25°C en niet in direct zonlicht).