AdBlue near you

Hoe reinig ik IBC-containers en vaten voor hergebruik?

1. Algemeen

Volg de standaardprocedure, want dit is een voorwaarde voor het waarborgen van de algehele kwaliteit van AdBlue®. Deze procedure is opgesteld om de hygiëne van geretourneerde IBC-containers en het recyclingproces te garanderen met het oog op hergebruik van de IBC-containers en borging van de kwaliteit van AdBlue® conform de specificaties van ISO 22241-1.

2. Reiningsprocedure

 • Controleer de IBC-container en de box op beschadigingen. Houd zwaar beschadigde IBC-containers apart en neem contact op met GreenChem.
 • Verwijder restanten vloeistof uit de IBC-container (zie afbeelding 1).
 • Reinig de buitenkant van de IBC-container (zie afbeelding 2).
 • Verwijder alle oude stickers/labels (zie afbeelding 3).
 • Reinig de binnenkant van de IBC-container. Spoel tot slot grondig af met zuiver water (bijvoorbeeld gedemineraliseerd of RO-water).
 • Maak de binnenkant van de IBC-container droog (zie afbeelding 4).
 • Test de IBC-container op lekken, zowel de onderste klep (zie afbeelding 5) als de container (zie afbeelding 6).
 • Bevestig nieuwe folie en een nieuwe zegel op de kraan onderaan de IBC-container (zie afbeeldingen 7 en 8).
 • Bevestig nieuwe IBC-labels en een nieuwe GreenChem-sticker op het metalen plaatje (zie afbeeldingen 9 en 10).
 • Bevestig een nieuwe blauwe zegel op de box en een witte zegel op de vuldop bovenaan de IBC-container. Blauwe zegels zijn niet vereist als deze niet op voorraad zijn (zie afbeeldingen 11 en 12).

3. Goedkeuringsproces voor schoonmaakbedrijven

Als u een schoonmaakbedrijf inschakelt voor het reinigen van IBC-containers voor GreenChem, moet u als volgt controleren of de reiniging naar behoren wordt uitgevoerd:

 • Zet vijf gereinigde en gelabelde IBC-containers apart voor transport door GreenChem naar een contractbedrijf in de buurt.
 • Het contractbedrijf vult de IBC-containers met AdBlue®.
 • Het contractbedrijf neemt een monster van één liter uit elke IBC-container.
 • Het contractbedrijf maakt een mengsel (min. één liter) van de vijf monsters.
 • Het mengsel wordt door een geautoriseerd laboratorium geanalyseerd op basis van de specificaties van ISO 22241 – 1.
 • Als alle parameters binnen de specificaties van ISO 22241-1 vallen, krijgt het schoonmaakbedrijf goedkeurig van GreenChem voor de reiniging van IBC-containers.