AdBlue near you

Hoe werkt het SCR-systeem?

Selective Catalytic Reduction (selectieve katalytische reductie of SCR) is een nabehandelingstechnologie waarbij AdBlue® wordt gebruikt om de uitstoot van schadelijke stikstofoxide te verlagen. De belangrijkste onderdelen van het SCR-systeem zijn de eenheid voor de dosering en injectie van AdBlue®, de SCR-katalysator en de AdBlue®-tank.

AdBlue® wordt geïnjecteerd vanuit de speciale AdBlue®-opslagtank van het voertuig in de uitlaatpijp die zich vóór de SCR-katalysator maar achter de motor bevindt. Door verhitting in de uitlaat wordt AdBlue® omgezet in ammoniak (NH₃) en koolstofdioxide (CO₂). Wanneer de stikstofoxide (NOx) in de katalysator reageert met de ammoniak, worden de schadelijk NOx-moleculen in de uitlaat omgezet in onschadelijke stikstof en water. Deze stoffen komen als stoom in de atmosfeer terecht.

Gebruik van AdBlue® van slechte kwaliteit die niet voldoet aan de ISO 22241-normen, kan leiden tot dure reparaties aan het SCR-systeem.