AdBlue near you

Is AdBlue gevaarlijk?

Nee, AdBlue is geen gevaarlijke stof. Er zijn geen significante effecten of ernstige risico’s bekend. De grondstof, ureum, komt zelfs van nature voor in ons spijsverteringsstelsel. We ontraden u echter ten sterkste AdBlue in te nemen of AdBlue-dampen in te ademen, vanwege de kans op een allergische reactie.

AdBlue is corrosief en kan materialen oplossen die niet als AdBlue-bestendig vermeld staan in ISO 22241. Deze materialen kunnen storingen in uw SCR-katalysator veroorzaken.

Meer informatie over de eigenschappen en  eiligheidsmaatregelen vindt u op het veiligheidsinformatieblad dat kan worden gedownload op greenchemholding@gmail.com.