AdBlue near you

Kan ik de kwaliteit van AdBlue® bepalen aan de hand van de geur?

Een schone, frisse ureumoplossing is helder en geurloos. Toch komt het vaak voor dat wanneer AdBlue® een tijdje is opgeslagen, de afbraak van ureum begint. Bij dit proces komt ammoniak vrij. Zelfs bij een heel kleine hoeveelheid ammoniak ontstaat een duidelijk herkenbare geur. De afbraak van ureum leidt in feite tot een afname van de werkzame stoffen in AdBlue®, maar deze afname is meestal zo klein dat het niet nodig is om hieraan aandacht te besteden.

Alleen een grootschaligere afbraak van ureum, bijvoorbeeld bij onjuiste opslag in direct zonlicht, kan leiden tot een aanzienlijke afname van de werkzame stoffen vóór het verstrijken van de houdbaarheidsdatum (één jaar na de productie).

In ISO 22241 wordt in de productspecificaties het toegestane interval van de werkzame actieve stoffen vermeld, namelijk 31,8% tot 33,2% ureum. Dit interval moet niet alleen tijdens de levering van nieuwe AdBlue® worden aangehouden, maar ook tijdens de houdbaarheid, dus 1 jaar na de productie. Als de werkzame stoffen tijdens de opslag dus afnemen van bijvoorbeeld 32,3% naar 31,9%, voldoet AdBlue® nog steeds aan de specificatie. Het bovenstaande betekent dat u bij een lichte ammoniakgeur wel moet opletten, maar dat er meestal niets aan de hand is. Hoe verser het product is dat u ontvangt, des te kleiner de kans dat u dit ruikt.