AdBlue near you

Opslag en bijvullen van uw eigen AdBlue-voorraad

Optimale opslagcondities voor AdBlue

AdBlue moet buiten bereik van direct zonlicht worden opgeslagen bij een temperatuur van -6 tot +25°C in een schone en afgesloten container of bijvulunit.

Eisen voor opslag

Milieu:
Houdt u aan de lokale milieuvoorschriften. In sommige landen moet de AdBlue-opslagtank omringd zijn door een dam of moet onder de IBC of onder de vaten een opvangbak worden gebruikt. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie over de eisen voor opslag.

Geschikte containers:
AdBlue mag alleen worden opgeslagen in high density polyethyleen, polypropyleen of roestvaststalen containers.

Geschikte materialen voor leidingen, isolatie en afdichting:
• Polyisobutyleen (synthetisch rubber), zonder additieven (voor afdichtingen en slangen)
• PFA, PVDF en PTFE (teflon), zonder additieven (voor voeringen van chemische apparatuur/onderlegringen, afdichtingen)
• Copolymeren van (P)VDF en HFP (viton), zonder additieven (voor de isolatie van elektrische bedrading en afdichtingen/ O-ringen)

Gebruik geen corrosieve materialen als koper, nikkel, zink, weekijzer of aluminium. Bekijk de complete lijst in de ISO 22241-aanbevelingen.