AdBlue near you

Wat is AdBlue en wat doet het?

AdBlue is een uiterst zuivere, kleurloze vloeistof. Deze bevat gedemineraliseerd water en ureum (32,5%). AdBlue wordt gebruikt in dieselmotoren en is buiten Europa ook bekend onder de namen DEF, ARLA 32 of AUS 32.

De belangrijkste actieve component van AdBlue is ammoniak. Dit wordt langs chemische weg gevormd door hydrolyse van automotive ureum, dat de belangrijkste grondstof is voor AdBlue. Verschillende soorten ureum worden gebruikt voor de productie van o.a. kunstmest en nog veel meer toepassingen.

AdBlue wordt gebruikt in dieselmotoren die uitgerust zijn met SCR-technologie. Deze technologie (Selective Catalytic Reduction) reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen (NOx).

AdBlue wordt ingespoten in de katalysator van het SCRsysteem, waar het een chemische reactie op gang brengt met de ammoniak. Als gevolg van deze chemische reactie worden de giftige stikstofoxiden (NOx) omgezet in stikstof (N2) en waterdamp (H2O).
Waterdamp en stikstof zijn in de natuur voorkomende gassen die onschadelijk zijn voor het milieu