AdBlue near you

Waarom heb ik AdBlue nodig?

Uw auto heeft AdBlue nodig om de NOx-uitstoot te reduceren. Als gevolg van de steeds strengere emissienormen moeten dieselmotoren steeds schoner worden. De NOx-normen zijn niet alleen aangescherpt voor transportvoertuigen, maar ook voor off-road-voertuigen en personenauto’s.

Alle commerciële voertuigfabrikanten zullen moeten voldoen aan de Euro 5- en Euro 6-emissienormen voor dieselmotoren. Hoewel aan de Euro 5-emissienormen voldaan kan worden met verschillende technologieën, vereisen de Euro 6-emissienormen (januari 2014) het gebruik van selectieve katalytische reductie met AdBlue.