AdBlue near you

Privacyverklaring van GreenChem Holding B.V. en zijn dochtermaatschappijen,

hierna te noemen GreenChem

Gepubliceerd: April 2018

Bedankt voor uw belangstelling voor ons bedrijf, onze producten en/of onze services. De omgang met onze klanten en belangstellenden berust op vertrouwen. Daarom spannen wij ons in om uiterst zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze tegen misbruik te beschermen.

GreenChem neemt de bescherming van uw persoonsgegevens en de privacy ervan zeer serieus en geeft dit de hoogste prioriteit. Dit geeft zekerheid en vertrouwen wanneer u onze website bezoekt en uw (persoons)gegevens met ons deelt. We handelen daarom conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere lokale wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging.

Dit document is opgesteld om u te informeren over de manier waarop wij ons aan de regels voor gegevensbescherming houden, welke informatie we verzamelen terwijl u onze website bezoekt, hoe deze informatie wordt gebruikt en welke (persoons)gegevens we verwerken en opslaan.

 

Doeleinden voor betrokkenen

U kunt erop vertrouwen dat GreenChem:

 • (Persoons)gegevens alleen verwerkt conform de geldende wet- en regelgeving.
 • (Persoons)gegevens veilig en zorgvuldig verwerkt.
 • Wettelijke rechten respecteert.

 

Verwerking van (persoons)gegevens

Als u GreenChem vrijwillig informatie verstrekt via e-mail, brieven, telefonisch of tijdens gesprekken of in correspondentie met medewerkers, kunnen de volgende (persoons)gegevens worden verwerkt:

 • Naam van bedrijf;
 • Naam van de contactpersoon;
 • Adres;
 • Leveringsadres;
 • E-mailadres;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer;
 • Telefoonnummer van de contactpersoon;
 • Btw-nummer;
 • Bankgegevens (bankrekeningnummer, SWIFT-adres, IBAN). GreenChem verwerkt uitsluitend bankgegevens in het geval van een creditnota of bij klanten met automatische betalingen.

GreenChem slaat deze (persoons)gegevens op beveiligde servers op. Een deel van uw (persoons)gegevens kan naar derden worden doorgestuurd, bijvoorbeeld naar expediteurs die onze producten aan u leveren. GreenChem stuurt uw gegevens alleen door naar partijen die adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben geïmplementeerd.

 

GreenChem verwerkt persoonsgegevens alleen als een van de onderstaande wettelijke grondslagen van toepassing is:

 1. Instemming de betrokkene heeft duidelijk instemming (toestemming aan u) verleend om zijn persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
 2. Contract: de verwerking is vereist voor het uitvoeren van een contract of om specifieke stappen te zetten voordat een contract wordt afgesloten.
 3. Juridische verplichting: de verwerking is vereist zodat u juridische verplichtingen kunt nakomen (dit heeft geen betrekking op contractuele verplichtingen).
 4. Rechtmatig belang: de verwerking is vereist voor uw rechtmatig belang of voor het rechtmatig belang van derden.

 

GreenChem gebruikt uw (persoons)gegevens alleen in de volgende omstandigheden. Uw (persoons)gegevens worden zonder uw expliciete instemming niet in andere situaties gebruikt.

 • Uitvoering van de overeenkomst(en) die met u is/zijn gesloten (wettelijke grondslag: Contract)
 • Administratie en intern beheer van (persoons)gegevens (wettelijke grondslag: Contract)
 • Contact met u opnemen en reageren op een verzoek van u (wettelijke grondslag: Contract)
 • Nakomen van juridische verplichtingen, waaronder vereffening van douane- en invoerrechten of beveiligingscontroles (wettelijke grondslag: Juridische verplichting)
 • Verzenden van digitale nieuwsbrieven en informatie over producten/services (wettelijke grondslag: Instemming)

Wanneer wij een nieuwsbrief verzenden, vermelden we altijd duidelijk hoe u zich kunt afmelden.

 • Verbeteren van de website en onze services (wettelijke grondslag: Rechtmatig belang)
 • Afhandelen van geschillen en uitoefenen van accountcontrole (wettelijke grondslag: Juridische verplichting)

 

Beveiliging

GreenChem neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de door u verstrekte informatie te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies en vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. GreenChem gaat zorgvuldig met (persoons)gegevens om en zorgt voor een adequaat niveau van beveiliging.

 

Verzamelen van gegevens wanneer u de website van GreenChem bezoekt

U kunt de website van GreenChem bezoeken zonder ons te informeren wie u bent. We gebruiken traceringssoftware om te bepalen hoeveel gebruikers onze website bezoeken en hoe vaak ze dat doen. We gebruiken deze software niet om uw individuele persoonsgegevens of uw IP-adressen te verzamelen. De gegevens worden alleen geanonimiseerd en samengevat gebruikt voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van de website. De volgende informatie wordt verzameld:

–           De naam van uw internetserviceprovider;

–           De website van waaruit u onze website heeft bezocht;

–           De pagina’s van onze website die u heeft bekeken.

Uw (persoons)gegevens worden alleen via de website verzameld als u deze verstrekt wanneer u zich registreert of formulieren invult.

 

Cookies

Op de website van GreenChem worden alleen cookies gebruikt als dat noodzakelijk is voor een programma of service die we verlenen. Cookies zijn bijvoorbeeld belangrijk om specifieke services van de website goed te laten functioneren. Deze informatie wordt in geanonimiseerde vorm geanalyseerd. De informatie wordt uitsluitend gebruikt om onze website aantrekkelijker te maken en om de inhoud en functionaliteit ervan te verbeteren.

 

Gegevensopslag en uitoefening van uw rechten

We slaan uw (persoons)gegevens op totdat u verzoekt om verwijdering van uw gegevens. U heeft het recht om alle persoonsgegevens in te zien die u aan ons heeft verstrekt. Bovendien heeft u het recht om eerdere verleende instemming in te trekken of ons te vragen om correctie, wijziging, restrictie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht ons toelichting te vragen over de verwerking van uw gegevens. In sommige gevallen wordt uw verzoek mogelijk afgewezen vanwege een legitieme uitzondering, bijvoorbeeld wanneer door verstrekking van de informatie persoonsgegevens van iemand anders openbaar zouden worden gemaakt.

 

Verklaring van instemming van gebruiker

Door gebruik van de website van GreenChem en/of door vrijwillig uw gegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we deze gegevens conform dit privacybeleid kunnen verwerken, opslaan en gebruiken.

 

Andere websites

Deze website bevat koppelingen naar andere websites. GreenChem is niet verantwoordelijk voor de privacybeleidsregels of -procedures van derden.

 

Wijzigingen van deze verklaring

Als wij onze Privacyverklaring wijzigen, wordt de gereviseerde versie hier gepubliceerd, met een bijgewerkte revisiedatum. Bij ingrijpende wijzigingen van onze Privacyverklaring kunnen wij u ook op een andere manier informeren, bijvoorbeeld door een e-mail te verzenden of door een kennisgeving op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

Contact opnemen

Wij stellen prijs op uw feedback. Bij vragen of klachten over onze Privacyverklaring en de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail marketing@greenchem-adblue.com.

 

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand. Als we deze termijn niet halen, laten we u dat weten voor het verstrijken van de termijn. U bent altijd vrij om een klacht in te dienen bij de lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Identificatie

GreenChem kan om nader bewijs van uw identiteit vragen voor alle verzoeken die u indient. We doen dit om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken.