AdBlue near you

Wat is technologieneutraliteit?

 • GreenChem
 • wetgeving

Stelling

In 2021 hebben 7 leiders van EU-landen een brief gericht aan Ursula von der Leyen, de Voorzitter van de Europese Commissie. Hierin verwezen ze naar het belang van het beginsel van de technologieneutraliteit bij het behalen van klimaatneutraliteit tegen 2050.

We roepen de Europese Commissie op om ervoor te zorgen dat het Europese energie- en klimaatbeleid alle wegen naar klimaatneutraliteit overweegt overeenkomstig het beginsel van de technologieneutraliteit. In deze context moeten alle beschikbare en toekomstige emissievrije en emissiearme technologieën in alle beleidslijnen gelijk worden behandeld, inclusief taxonomie van duurzame investeringen, bedoeld om de klimaatneutraliteit tegen 2050 te halen.” (Bericht: Zeven EU-leiders pleiten voor kernenergie: Perspectieven – World Nuclear News (world-nuclear-news.org)

Wat is technologieneutraliteit eigenlijk?

Technologische neutraliteit verwijst naar “de vrijheid van individuen en organisaties om voor de meest geschikte technologie te kiezen, afgestemd op hun behoeften en vereisten voor ontwikkeling, aankoop, gebruik of commercialisatie, zonder bijbehorende kennisafhankelijkheden zoals informatie of data”.

In 1999 hanteerde de Europese Commissie voor het eerst het beginsel van de technologieneutraliteit als regelgevingsprincipe in een officieel document over de herziening van het regelgevingskader voor elektronische communicatie. Het spreekt vanzelf dat de strijd voor technologische neutraliteit geen recent thema van voorbijgaande aard is, maar een noodzaak voor de correcte ontwikkeling van innovatie. De consolidatie van het beginsel van de technologische neutraliteit vond plaats met Richtlijn 2009/140/EG, tot wijziging van eerdere uitvoeringsmaatregelen. Een paar jaar later, in november 2011, keurde het Europees Parlement de resolutie van 17 november 2011 over het open internet en netneutraliteit in Europa goed. Deze resolutie was een wake-upcall voor de Europese instellingen en hun Lidstaten omdat ze hierdoor begonnen te beseffen hoe belangrijk technologische neutraliteit en de regelgeving errond is, aangezien het netwerk anders overladen zou worden met informatie, de internetverbinding zou worden onderbroken en geblokkeerd en het recht op neutraliteit zou worden geschonden.

Technologieneutraliteit in de transportsector.

Hoewel verbrandingsmotoren vandaag de meest gebruikte aandrijftechnologie in de transportsector zijn, zijn er verschillende alternatieve aandrijvings- en brandstoftechnologieën ontwikkeld. Niet al deze technologieën zijn echter klaar om algemeen in gebruik te worden genomen, en elke technologie heeft haar eigen voor- en nadelen. Beleidsmakers hebben de belangrijke taak om een regelgevingskader vast te leggen, dat aanzet tot innovaties, maar tegelijkertijd de effectieve en efficiënte decarbonisatie van de transportsector mogelijk maakt.

In de huidige beleidsdebatten gebruiken ondernemers, academici en beleidsmaker vaak de term “technologische neutraliteit” als een belangrijk criterium om het ontwerp van regelgevingsinstrumenten te informeren. Het beginsel van technologische neutraliteit schrijft voor dat beleidsmakers geen “winnaars mogen kiezen” in de concurrentie tussen alternatieve technologieën; in plaats daarvan moeten marktmechanismen bepalen welke technologieën algemeen aanvaard zullen worden, aangezien daardoor de meest kostenefficiënte oplossingen worden gegarandeerd. Meestal wordt een systeem van emissiehandel voor alle economische sectoren genoemd als voorbeeld van technologieneutrale regulering. In de beperktere context van het transportbeleid, wordt het beginsel van technologische neutraliteit regelmatig ingeroepen in debatten over CO2-beperkingen voor auto’s, vrachtwagens en lichte commerciële voertuigen.

Verbrandingsmotoren zijn nog steeds de meest gebruikte aandrijvingstechnologie in de transportsector.

Zo ziet het Europese wagenpark er momenteel uit: (Rapport – Gebruikte voertuigen, Europa 2023 – ACEA – European Automobile Manufacturers’ Association):

 1. Leeftijd: De gemiddelde leeftijd voor een licht commercieel voertuig in de Europese Unie bedraagt 12 jaar. Tijdens de periode tussen 2017 en 2021 is het totale aantal lichte commerciële voertuigen in de Europese Unie, zij het licht, gestegen met gemiddeld 1,7%.
  Voor middelzware en zware commerciële voertuigen bedragen deze cijfers respectievelijk gemiddeld 14,2 jaar en een groeipercentage van 3,2%.
  Voor bussen, 12,7 jaar en 1,8% groei. Hoewel bussen in 2021 slechts 1,9% van het totaal van 36,7 mln. voertuigen in de Europese Unie bedragen, blijft het aantal gebruikte bussen nog stijgen.
  (Met Euro 7 nog in de pipeline, zou het nuttig kunnen zijn om te controleren aan welke emissienorm uw voertuig voldoet, en of u aan een upgrade toe bent. Dit is een algemene richtlijn om te bepalen welke Euro-emissienormen worden gebruikt voor nieuw ingeschreven voertuigen. (Euro 1 tot Euro 6 – Welke emissienorm heeft uw voertuig? | RAC Drive)
 2. Brandstoftype: Wat het brandstoftype van deze voertuigen betreft, is 91% van alle lichte commerciële voertuigen, 96,4% van alle middelzware en zware commerciële voertuigen en 92,5% van alle bussen in de Europese Unie uitgerust met een dieselmotor. We kunnen dus gerust stellen dat alle transport en logistieke activiteiten in Europa steunen op diesel. Verbrandingsmotoren zullen nog niet direct worden afgeschaft.
 3. Grootte wagenpark: Tot 2021 bedroeg het totaal van alle commerciële voertuigen en bussen in Europa 36,7 miljoen. Daarvan zijn 6,4 miljoen middelzware en zware commerciële voertuigen, een stijging van 3,2% in vergelijking met 2020.

Verbrandingsmotoren zullen nog niet direct worden afgeschaft, dat is gewoon niet realistisch en kostenefficiënt.

Conclusie:

Alle technologieën werden ontwikkeld om een probleem op te lossen in een bepaald licht, en zijn in een ander licht misschien helemaal niet zo doeltreffend. Gezien de ervaring van de huidige marketkrachten en de afhankelijkheid van de diverse ontwikkelingstrajecten, blijft de verbrandingsmotor op korte tot middellange termijn de meest gebruikte technologie, vooral in specifieke sectoren van transportactiviteiten en voertuigcategorieën.

In het algemeen moeten we alle technologieën met een open geest overwegen, en hierbij zo neutraal mogelijk blijven terwijl we blijven focussen op één doelstelling: innoveren en streven naar klimaatneutraliteit. Laten we samen het milieu schoner maken.

Share this post